• Вашите любими продукти
    Няма нищо в любими...
   • 0899857146
   • Политика за поверителност

    Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) за защита на личните данни, ние – екипът на онлайн магазин за дрехи ANGELO STYLE ще се постараем в следващите редове да разясним максимално кратко и разбираемо старанието, което влагаме в опазването на личните данни, които ни предоставяте.
    Разбира се, настоящата политика и регламенти могат да бъдат променяни, в случаите, когато закона го изисква. Те ще бъдат публикувани на настоящата страница и в тази връзка Ви препоръчваме всеки път, когато актуализирате или оставяте свои лични данни да отделите малко време, за да сте адекватно информирани.

    Накратко за нас...
    Наименование: АНДЖЕЛО БГ ЕООД
    ЕИК/БУЛСТАТ: БГ204544777
    Седалище и адрес на управление: гр. София 1111 ул. Христо Максимов 56
    Адрес за кореспонденция: гр. София 1111 ул. Николай Коперник 27-29
    Телефон: +359 899 85 71 46
    E-mail: office@angelostyle.bg
    Уебсайт: www.angelostyle.bg

    Личните данни, които обработваме и съхраняваме

    Личните данни, които ни предоставяте се събират и съхваняват единствено за целите на отношенията между Вас и ANGELO STYLE. Единствено и само Вие решавате какви данни ще ни предоставите. Такива могат да бъдат:

    - Собствено,бащино и фамилно име
    - Мобилен телфонен номер
    - Ваш постоянен адрес и адрес за доставка, когато те са различни
    - Адрес на електронна поща
    - Данни за фактуриране
    - Начин на плащане
    - Други данни, свързани с целите на отношенията Ви като клиент с ANGELO STYLE

    Целите, за които събираме Вашите данни

    - Обработване на поръчки, заявени чрез уеб сайт angelostyle.bg;
    - Създаване и управление на профил в уеб сайт angelostyle.bg;
    - Връщания на продукти и обработка на други казуси, свързани с услугите на angelostyle.bg;
    - Възстановяне стойността на върнати продукти;
    - Отговори на Ваши въпроси и коментари;
    - Изготвяне на индивидуални оферти, според Вашите предпочитания;
    - За целите на маркетингови проучвания, провеждани от ANGELO STYLE;
    - Счетоводни цели;

    Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

    - Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
    ограничение на целите на обработване;
    - Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
    - Точност и актуалност на данните;
    - Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
    - Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

    При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

    - Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

    Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. По всяко време можете да откажете да съхраняваме Вашите лични данни, по всякакъв канал за комуникация, като: мобилен – 0899 85 71 46, чрез фейсбук страницата ни “Онлайн Магазин За Дрехи – ANGELO STYLE ", като коментар или обратна връзка във сайта ни, като съобщение, чрез Messenger и всяка друга връзка, която имате с нас. Уверяваме Ви, че искането Ви ще бъде удовлетворено.

    На кого изпращаме Вашите лични данни?
    В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

    - доставчици на куриерски услуги;
    - доставчици на платежни/ банкови услуги;
    - доставчици на ИТ услуги;

    Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
    Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби.

    Защита на Вашите данни
    Вашите данни се съхраняват на сигурни сървъри с ограничен достъп. С тях работят само служители на angelostyle.bg във връзка с отношенията Ви със сайта като клиенти.

    Вие имате пълно право да ограничите информацията,която съхраняваме или да поискате изтриване на всички данни. Не се колебайте да се свържете с нас при всякакви въпроси и коментари на e-mail: office@angelostyle.bg , мобилен телефон: 0899 85 71 46 или чрез формите за контакт в сайта.

    - Вие имате право на искане за достъп до данни на основание чл.15 от Регламент(ЕС)2016/679;

    Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия

    - Искане за достъп до данни на основание чл.16 от Регламент(ЕС)2016/679;
    Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

    - Искане за достъп до данни на основание чл.17 от Регламент(ЕС)2016/679;
    Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

     Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

    • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
    • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
    • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

    - Искане за достъп до данни на основание чл.18 от Регламент(ЕС)2016/679;
    За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

    Обработващ лични данни: Михаела Кръстанова
    Цел на обработването: Търговска дейност

    Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

    - Регламент(ЕС)2016/679; Уведомление по чл.19 от
    Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

    - Искане за достъп до данни на основание чл.20 от Регламент(ЕС)2016/679;
    В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

    Наименование: Комисия за защита на личните данни.
    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    Телефон: 02 915 3 518
    Интернет страница: www.cpdp.bg

    - Искане за достъп до данни на основание чл.21 от
    Протокол за унищоване на лични данни.
    Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

    Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще Ви съдействаме по всеки възможен начин, за да се чувствате спокойни и сигурни в комуникацията си с нас.

  • Newsletter