0
Вход и Регистрация
ГОЛЕМИ НАМАЛЕНИЯ до - 50%
7 години класа, стил и екстравагантсност с нас

Политика за защита на личните данни

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) за защита на личните данни, ние – екипът на онлайн магазин за дрехи ANGELO STYLE ще се постараем в следващите редове да разясним максимално кратко и разбираемо старанието, което влагаме в опазването на личните данни, които ни предоставяте.

Разбира се, настоящата политика и регламенти могат да бъдат променяни, в случаите, когато закона го изисква. Те ще бъдат публикувани на настоящата страница и в тази връзка Ви препоръчваме всеки път, когато актуализирате или оставяте свои лични данни да отделите малко време, за да сте адекватно информирани.

Накратко за нас...

Наименование: МР ФЕШЪН ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: BG206225319
Седалище и адрес на управление: гр. София 1111 ул. Проф. Георги Павлов - 21 
Адрес за кореспонденция: гр. София 1111 ул. Николай Коперник 27-29
Телефон: +359 899 85 71 46
E-mail: [email protected]
Уебсайт: www.angelostyle.bg

Личните данни, които обработваме и съхраняваме

Личните данни, които ни предоставяте се събират и съхваняват единствено за целите на отношенията между Вас и ANGELO STYLE. Единствено и само Вие решавате какви данни ще ни предоставите. Такива могат да бъдат:

Целите, за които събираме Вашите данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. По всяко време можете да откажете да съхраняваме Вашите лични данни, по всякакъв канал за комуникация, като: мобилен – 0899 85 71 46, чрез фейсбук страницата ни “Онлайн Магазин За Дрехи – ANGELO STYLE ", като коментар или обратна връзка във сайта ни, като съобщение, чрез Messenger и всяка друга връзка, която имате с нас. Уверяваме Ви, че искането Ви ще бъде удовлетворено.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти – трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби.

Защита на Вашите данни

Вашите данни се съхраняват на сигурни сървъри с ограничен достъп. С тях работят само служители на angelostyle.bg във връзка с отношенията Ви със сайта като клиенти.

Вие имате пълно право да ограничите информацията,която съхраняваме или да поискате изтриване на всички данни. Не се колебайте да се свържете с нас при всякакви въпроси и коментари на e-mail: [email protected] , мобилен телефон: 0899 85 71 46 или чрез формите за контакт в сайта.

Вие имате право на искане за достъп до данни на основание чл.15 от Регламент (ЕС) 2016/679

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия

Искане за достъп до данни на основание чл.16 от Регламент (ЕС) 2016/679

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Искане за достъп до данни на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Искане за достъп до данни на основание чл.18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

Обработващ лични данни: Михаела Кръстанова
Цел на обработването: Търговска дейност

Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Регламент(ЕС)2016/679; Уведомление по чл.19 от

Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Искане за достъп до данни на основание чл.20 от Регламент (ЕС) 2016/679;

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Искане за достъп до данни на основание чл.21 от

Протокол за унищоване на лични данни.
Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще Ви съдействаме по всеки възможен начин, за да се чувствате спокойни и сигурни в комуникацията си с нас.

magnifier